Xuyên Thành 90 Mèo

Nhiệm vụ trọng thương, sắp chết đặc chiến đội trưởng Tần Tiêu bị lão hổ cõng trở về căn cứ.

Nghe nói, thủ cương chiến sĩ ngày đó là được một con mèo Ba Tư kêu đi ra ngoài, tìm được Tần đội trưởng.

Này chuyện lạ truyền vào căn cứ, toàn căn cứ oanh động.

Bạch Hạ Hạ xuyên thành mèo sau vẫn luôn rất buồn, nàng hiểu thú ngữ, có thể ăn trái cây bắt cá.

Nhưng vô dụng, động vật các bằng hữu không ăn đồ chín.

Nàng trong nửa năm miệng chưa từng ăn thịt chín, muốn điên.

Nàng suy nghĩ cặn kẽ, vì mèo nửa đời sau suy nghĩ muốn tìm sạn phân quan hầu hạ.

Vì thế, nàng tìm cái bát sắt, cho quốc gia làm công.

Xuyên không ngọt văn.


P/S:
Các bạn đọc truyện nhớ:
🌼Tặng Kẹo🌼
🌸Tặng Hoa🌸
🍀Đánh Giá🍀
Để ta lấy động lực cv!

  

Danh sách chương