Một Người Có Thể Đánh Đều Không Có

Có siêu cao vũ lực giá trị đi trạch đấu là cái gì thể nghiệm?

Tuy rằng kỳ quái, nhưng là cảm giác không sai.

Tiến thêm một bước trạch đấu rất vui vẻ.

Lui một bước trời cao tự do tự tại.

Ngụy trang thành mảnh mai tiểu thư xem bọn hắn nghiến răng nghiến lợi không hiểu ra sao, rất thú vị.

Xuyên không ngọt văn.


P/S:
Các bạn đọc truyện nhớ:
🌼Tặng Kẹo🌼
🌸Tặng Hoa🌸
🍀Đánh Giá🍀
Để ta lấy động lực cv!

  

Danh sách chương