Đế Vương Tướng Nghỉ Việc Lại Đi Làm

Thiếu nữ Việt Tô rốt cuộc tìm phần đứng đắn công tác.

Nhập chức ngày thứ nhất, nàng phát hiện toàn bộ công ty chỉ có nàng một cái công nhân viên, khách hàng tất cả đều là cổ nhân.

Công tác nội dung: Dẫn dắt một đám phản xuyên qua chết lúc tráng niên đế vương tướng lĩnh hướng đi phất nhanh.

Lão bản: "Không sai, công việc của chúng ta chính là duy trì lịch sử ổn định, giúp các vị lịch sử lão đại thích ứng xã hội sinh hoạt!"

Việt Tô: "? ? ?"

Tình hữu độc chung cổ xuyên kim hiện đại.