Công Đức Ấn

Ngàn năm về sau, đã từng nữ ma đầu cõng lên Công Đức ấn, đi đến làm cho người hướng thiện tích lũy công đức lấy được tân sinh con đường,

Kia hiểu được gặp phải người đầu tiên, liền xấu nhân thần cộng phẫn đâu, dẫn hắn hướng thiện?

Được rồi, ta vẫn là lại chết một lần.

Nhãn hiệu: Tiên hiệp dễ dàng hoan hỉ oan gia